دا چې يو څوک هنرمند وي، نورو ته په څه معنا؟

دا چې يو څوک هنرمند وي، نورو ته په څه معنا؟

د ګانا پلازمېنې اکرا پر لارو کوڅو، يو داسې ځوان نوښتګر هم اوسېږي، چې د غږ او فېشن هنرمند په توګه يې نوم ګټلی دی.

دی چې د سټېلوليف په نامه يادېږي، پر دې توانېدلی چې له نړيوالو برنډونو او نښو سره د دوی د ځینو نړيوالو هلو ځلو سره په تړاو همکاري وکړي.

خو دی خپل ټاټوبي کې بيا د دريځونو د بدلون هڅه کوي چې وايي د وړتيا او استعداد درناوی يې په کې نه کېږي.

بي بي سي هم ورسره د کتلو لپاره ورغلې وه.