هنري شېبې

هنري شېبې

یوې افغانې پېغلې د قران شریف نسخې په خپل لاس پر ټوکر په ګلاباتونو جوړې کړي او دا کار یې په اووه کلونو او شپږ میاشتو کې کړی. دا او نور په زړه پورې مطالب په هنري شېبو کې کتلی شئ.