هنري شېبې

هنري شېبې

"وطنه درسره مينه لرم"، د هغه پسرلني فيسټيوال نوم و، چې دا څه موده مخکې د مراکش فاس کې تنظيم شوی و. د فيسټيوال جوړولو موخه د چارواکو په وينا خلکو لپاره د تفريحي او کلتوري پوختياوو برابرول وو.

دا او د هنر له ډګره نورې پرمختياوې یې د دې اوونۍ هنري شېبو کې وګورو.