د پاریس نانځکې

د پاریس نانځکې

که په دې وروستیو کې د فرانسې پلازمېنې پاریس ته تللي یاست، نو ښايي لیدلي مو وي چې د دوکانونو او چای خونو یا کفیو مخې ته د ټوکرانو نانځکې یږې ناستې وي. یا په بسونو کې ګرځي خو تر شا یې کیسه څه ده؟ بي بي سي ورغله چې و یې مومي.