ګوښې سينما: يوه اوونۍ ۶۰ فلمونه

ګوښې سينما: يوه اوونۍ ۶۰ فلمونه

سويډن کې د بېړنۍ پاملرنې يوه نرسه دې لپاره غوره شوې چې ۶۰ فلمونه يوازې لرې پراته ټاپو کې وګوري.

دا دغه کار د ګوتمبورګ فلم فسټيوال يوې برخې په توګه کوي چې د کورونا وېروس وبا له امله خپل دوديز نندارچيان او مېلې نه لري.

دا د فلمونو له زرګونو مينه والو غوره شوې چې وپوښتي بشپړ ګوښيوالي کې خلک څومره فلم ته ارزښت ورکوي.