سهارنۍ خپرونه, ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۶

Programming from the BBC Pashto Service

BBC News پښتو
دغه فایل نور د لاسرسي وړ نه دی.