د بي بي سي ويبپاڼې ته لاس رسى

د ويب نړيواله شبکه کولى شي چې خلکو د توانمند کېدلو په برخه کې کټور رول ولوبوي او معلولانو ته د اژادۍ او وړتيا سرچينه وگرځي تر څو دوي ته ددې امکانات برابر کړي چې په ټولنه او بي بي سي پاڼو کې نور هم غښتلې ونډه ولري.

مونږ مسول يو چې څومره چې شونې وي د بي بي سي پښتو انټرنيټ پاڼه ته د لاس رسي لارې جارې اسانه کړو.

موجودې اسانتياوي:

- د پاڼې جوړښت: ( د ٢٠٠٨ کال راهيسې) د پاڼو جوړښت په نړيواله معيارونو جوړيږي نو پردې اساس شته معلومات د انټرنيټ د لټونگرو پاڼو څخه تر لاسه کېدلى شي.

- د آي ټي آو آيم او آيس ايم ايس له لارې د خپرونو تر لاسه کول: موږ هغه ټول مطالب چې زموږ کورپاڼه او نورو ورته پاڼو کې ځاى پر ځاى شوي، د آر آيس آيس له لارې هم موندلى شئ.

د کمو عکسونو پاڼه: زمونږ د پاڼو يوه ساده بڼه هم شته دى چې د يو لست په شکل کې پرانيستل کيږي او د لوستونکو د خاصو الو له لارې لاس رسې ورته ډير اسانه دى.

د ډيرو معلوماتو لپاره زموږ د انگليسي پاڼه وگورئ. My Web