له موږ سره اړيکه

د بي بي سي پښتو څانګه د خپلو تلویزوني خپرونو د لیدونکو، د رادیويي پروګرامونو د اورېدونکو او د بي بي سي پښتو وېبپاڼۍ لوستونکو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي.

بي بي سي د خپلو مطالبو او رپوټونو د جوړولو په بهیر کې د بې پرې والي او عدالت پلي کولو په موخه یو لړ کره معیارونه په پام کې نیسي.

که د بي بي سي پښتو په هره خپرونه کې د دغې چارې د پلي کېدو په برخه کې نیوکه لرئ، نو خپل نظر په لاندې برېښنالیک یا د فورم ډکولو له لارې راسره شریکولی شئ.

د برېښنالیک پته: Pashto@bbc.co.uk

ستاسو نظرونه او وړاندیزونه زموږ لپاره ډېر اهمیت لري او له موږ سره مرسته کوي چې خپلو مینه والو ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړو.

په خواشینۍ سره، د مینه والو لوړ شمېر ته په کتو، چې هره ورځ له موږ سره اړیکې نیسې، هرې اړیکې ته ځانګړی ځواب نه شو ورکولی.

شکایت له دې ځای پر کېکاږلو سره را لېږلی شئ.

هغه شخصي معلومات به چې تاسو یې موږ ته راکوئ د رپوټ ورکونې او ستاسې د وړاندیزونو او نظرونو د ارزولو لپاره به د بي بي سي او هغو نورو مرتبطو خدماتي بنسټونو له خوا کارول کېږي چې زموږ سره د خپلو شکایتونو او د اورېدونکو د جذبولو سیسټمونو په لړ کې همکاري کوي. بي بي سي او زموږ د خدمتونو وړاندې کوونکي ادارې به ستاسې معلومات د معلومات ساتنې له رسمي تګلارې او د معلوماتو د خوندیتابه له قانون (Data Protection) سره سم ساتي. بي بي سي د رسنیز سازمان په توګه د خپلو مشروع ګټو له مخې، ستاسې په اړه معلومات د دې لپاره ارزوي چې له کتونکو او اورېدونکو سره په اړیکه کې اوسي او د هغو نظرونو او اندېښنو ته ځواب ووايي. دا چې بي بي سي ستاسې له معلوماتو سره څه چلند کوي په دې هکله د بي بي سي تګلاره او نور معلومات پر دې پته موندلی شئ BBC's Privacy and Cookies Policy.

که تاسې بي بي سي ته ستاسې له شخصي معلوماتو سره د کارولو د څرنګوالي په اړه شکایت وکړئ او زموږ له ځوابه خوښ نه یاست، تاسې د معلوماتو کمیشنر دفتر (Information Commissioner's Office)ته شکایت کولی شئ.

لندن کې د بي بي سي پښتو څانګې پته

BBC Pashto Service

New Broadcasting House

Zone A, 5th Floor

Portland Place

London, W1A 1AA

د تیلیفون شمېره

۰۰۴۴۲۰۳۶۱۴۳۷۲۵ (00442036143725)

د پيغام پرېښودو لپاره زموږ شمېره او برېښناليک

٠٠٤٤٢٠٣٦١٤٣٨٨٠

د برېښناليک پته :

Your contact details
Disclaimer