ار ايس ايس او د بشپړ متن فيډز

ار ايس ايس فيډز تاسو ته دا اجازه درکوي چې که ويبپاڼه نوي مطالب پورته کوي چې تاسو يې وگورئ . تاسو د خبرونو وروستي سرټکي او ويډيو په يوه ځاى څرنگه چې خپاره شي ليدلى شئ او دې ته به اړتيا نه لرئ چې هغو وېبپاڼو ته بيا ورشئ چې دغه مطلب مو ترې اخيستى دى .

په دې اړه چې ار ايس ايس څه شى دى لا هم بحثونه روان دي . خو ډير خلک يې ( ډير ساده سنديکېشن ) بولي. حقيقت دا دى چې دا پخپله ويبپاڼې دي چې داسې طرح شوي چې د خلکو پر ځاى يې کمپيوټرونه بايد وگوري.

د ار ايس ايس په باب نور معلومات ترلاسه کړئ او دا چې څه ډول يې بايد وکاروئ د دې لپاره دا ځاى کېکاږئ