له موږ سره اړيکه

د بي بي سي پښتو څانګه د خپلو تلویزوني خپرونو د لیدونکو، د رادیويي پروګرامونو د اورېدونکو او د بي بي سي پښتو وېبپاڼۍ لوستونکو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي.

بي بي سي د خپلو مطالبو او رپوټونو د جوړولو په بهیر کې د بې پرې والي او عدالت پلي کولو په موخه یو لړ کره معیارونه په پام کې نیسي.

که د بي بي سي پښتو په هره خپرونه کې د دغې چارې د پلي کېدو په برخه کې نیوکه لرئ، نو خپل نظر په لاندې برېښنالیک یا د فورم ډکولو له لارې راسره شریکولی شئ.

د برېښنالیک پته: Pashto@bbc.co.uk

ستاسو نظرونه او وړاندیزونه زموږ لپاره ډېر اهمیت لري او له موږ سره مرسته کوي چې خپلو مینه والو ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړو.

په خواشینۍ سره، د مینه والو لوړ شمېر ته په کتو، چې هره ورځ له موږ سره اړیکې نیسې، هرې اړیکې ته ځانګړی ځواب نه شو ورکولی.

شکایت له دې ځای پر کېکاږلو سره را لېږلی شئ.

لندن کې د بي بي سي پښتو څانګې پته

BBC Pashto Service

New Broadcasting House

Zone A, 5th Floor

Portland Place

London, W1A 1AA

د تیلیفون شمېره

۰۰۴۴۲۰۳۶۱۴۳۷۲۵ (00442036143725)

د پيغام پرېښودو لپاره زموږ شمېره او برېښناليک

٠٠٤٤٢٠٣٦١٤٣٨٨٠

د برېښناليک پته : pashto@bbc.co.uk

Your contact details
Disclaimer