«دا شریک کړئ یاShare This » څه ډول چاره ده؟

«دا شریک کړئ یاShare This » څه ډول چاره ده؟

د Share This له لارې کولی شئ د بي بي سي د موبایل پاڼې مطالب پر برېښنالیک یا ستاسې د خوښې خواله شبکې (سوشل نېټورک) له لارې له نورو سره شریک کړئ.

پر برېښنالیک «داشریک کړئ یا Share This» څه ډول چاره ده؟

د Share This له لارې کولی شئ د بي بي سي د موبایل وېبپاڼې مطالب د برېښنالیک پر ټولو هغو پتو نورو ته واستوئ چې پر موبایل مو پرانستې دي.

ددې د کار بڼه څنگه ده؟

که د بي بي سي د موبایل هغه پاڼه مو چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، پرانستې وي، نو ددغې پاڼې د لاندینۍ خوا په «share this area یا دا برخه شریکه کړئ» کې د ایمیل نښه کېکاږئ. په دې سره به ستاسې د موبایل ټېلېفون پر مخ یو ایمیل پرانستل شي چې آسان د خپلې خوښې مطالبو ته ورشئ او دغه پاڼه له یوه پیغام سره چاته واستوئ.

زه ولې دا کار نشم کولی؟

ددې لپاره چې پر برېښنالیک «share this یا دا برخه شریکه کړئ»، وکارولی شئ، نو په موبایل کې مو باید د برېښنالیک یوه پته جوړه وي. ددې لپاره د خپل موبایل ټېلېفون لارښود کتاب وگورئ.

ددې لگښت څومره دی؟

بي بي سي د «share this» پر کارولو له تاسې پیسې نه غواړي، خو د موبایل شرکت مو ښایي د کارول شویو معلوماتو یا data اندازې ته په کتلو درباندې لگښت راولي. که چېرې نه پوهېږئ چې ستاسې په تړون کې د data پرکارېدو څه ډول لگښت راځي، نو لطفاً له خپل موبایل شرکت نه وپوښتئ.

آیا بي بي سي زما د معلوماتو کومه برخه له ځانه سره ساتي؟ نه. څرنگه چې تاسې په دې برخه کې له خپل ځانگړي برېښنالیک نه کار اخلئ، نو هېڅ ډول معلوماتو او پیغامونو ته مو زموږ لاسرسی نشته. له محرمیت او خصوصي چاپېریال سره د بي بي سي د چلند په اړه د نورو معلوماتو لپاره د Privacy & Cookies Policy وگورئ.

پر خواله شبکو «دا شریک کړئ یا Share this» څه ته وایي؟

د «Share this» په مرسته کولی شئ د بي بي سي موبایل پاڼې مطالب پر فېسبوک، توېټر یا پر گوگل پلس نورو ته هم واستوئ.

دا څنگه کېږي؟

که د بي بي سي د موبایل هغه پاڼه مو چې له نورو سره یې شریکول غواړئ، پرانستې وي، نو ددغې پاڼې پر لاندینۍ خوا د خپلې خوښې خواله شبکې یا سوشل نېټورک نښه کېکاږئ. دغه نښې په «share this area یا دا برخه شریکه کړئ» کې موندلی شئ. دلته به درته ووایي چې خپل اکونټ پرانیزئ. کولی شئ چې له دې سره کوم پیغام هم مل کړئ او پر فېسبوک او گوگل پلس ورسره له دغې پاڼې څخه یوه نښه هم ملگرې کېږي.

د شریکېدو لپاره خوښه شوې پاڼه د فېسبوک پر وال، د ټوېټر پر ټایم لاین یا د گوگل پلس پر پاڼه را ښکاره کېږي.

آیا بي بي سي رانه خواله شبکو ته د ننه وتو یا لوگ این معلومات غواړي؟

نه. کله چې د خپلې خوښې خواله شبکې نښه کېکاږئ، د بي بي سي له موبایل وېبپاڼې نه وځئ او د لوگ این کړکۍ ته ورځئ. نو ځکه بي بي سي مو په هېڅ پړاو کې د لوگ این معلوماتو ته لاسرسی نه لري.

ولې مې مخامخ د مطالبو د خپرولو کړکۍ ته بیایي او نور رانه د لوگ این معلومات نه پوښتي؟ په ځینو موبایل ټېلېفونو کې ستاسې د لوگ این جزییات د انټرنېټ په موندونکي کې خوندي ساتل کېږي او مانا دا چې هر ځل درنه د مطلب د خپرولو (پوست کولو) پر مهال، د لوگ این غوښتنه نه کېږي.

آیا بي بي سي زما کوم معلومات له ځانه سره ساتي؟

نه. څرنگه چې د بي بي سي له موبایل وېبپاڼې وځئ او خپلې خواله شبکې یا سوشل نېټورک ته ورننه وځئ، موږ مو د لوگ این خصوصي معلوماتو او پیغامونو ته لاسرسی نه لرو. له محرمیت او خصوصي چاپېریال سره د بي بي سي د چلند په اړه د نورو معلوماتو لپاره د Privacy& Cookies Policy وگورئ.