ستاسې شکایت موږ ته را ورسېد، مننه

موږ هڅه کوو چې په ۱۴ ورځو کې ځواب درکړو خو دا دې پورې اړه لري چې ستاسو شکایت د کومې موضوع په تړاو دی او موږ د ارزونې او ځوابولو لپاره نور څومره شکایتونه لرو.

دا چې ستاسې شکایت ته څه ډول ځواب ورکول کېږي، د بشپړې پروسې په اړه له لاندې لینک نه لوستلی شئ.

http://www.bbc.co.uk/complaints/handle-complaint

ستاسې د شکایتونو او نیوکو سره زموږ د چلن او ارزونې په اړه بشپړه معلومات له دې لینک نه لوستلی شئ.

http://www.bbc.co.uk/complaints