ستاسې نظر: د ملي پیوستون پروګرام اغېزې

Image caption د کلیو پراختیا وزارت وايي په تېرو دولسو کلونو کې یې په ۳۴ زره کلیو کې شاوه ۱۲ زره میلیون ډالره کلیوالو ته ورکړي

د افغانستان حکومت وايي د ملي پیوستون په نامه د کلیوالي پراختیا پروګرام په لړ کې یې د هېواد په نژدې ټولو کلیوالو سیمو کې پرمختیايي او د بیا رغاونې کارونه کړي دي.

د کلیو پراختیا وزارت وايي په تېرو دولسو کلونو کې یې په ۳۴ زره کلیو کې شاوه ۱۲ زره میلیون ډالره کلیوالو ته ورکړي چې په خپله خوښه او له خپلو اړتیاوو سره سم یې پر پراختیايي چارو ولګوي.

د ملي پيوستون پروګرام چې د نړیوال بانک او نورو بسپنه ورکوونکو له خوا تمویلیږي د افغان حکومت یو له ډېرو بریالیو او اغېزمنو پروګرامو بلل کېږي.

تاسو په خپله سیمه کې د دغه پرورګرام له مخې شوي کارونه څنګه ارزوئ؟

ایا تاسو ته یې ګټه رسېدلې ده؟

ستاسو په نظر د ملي پيوستون پروګرام ښېګڼې او نیمګړتیاوې څه دي؟

خپل نظر د برېښنالیک، فیسبوک او ټېلیفون له لارې په ستاسو نظر پروګرام کې څرګند کړئ.