ستاسې غږ: په دولتي ادارو کې خپلوي پالنه څنګه ارزوئ؟

Image caption څنګه د خپلوۍ پالنې مخه نیول کېدی شي؟

ډېر ځله به مو داسې شکایتونه اورېدلي وي چې وایي په دولتي ادارو کې ځینې چارواکي خپلوانو ته تر نورو زیات امتیازات ورکوي.

تاسو کله د خپلوۍ پالنې د پایلو له امله ځورېدلي یاست؟

تاسې هم خپلوي پالنه کړې ده؟

ستاسو په ګومان ولې په افغانستان کې خپلوي پالنه زیاته ده او دا د وړتیا سالارۍ په مخکې کوم خنډونه رامنځ ته کوي؟

د ټولنې لپاره یې پایلې کومې دي؟

څنګه د خپلوۍ پالنې مخه نیول کېدی شي؟

ستاسو نظر خپرونه کې په همدې اړه را سره وغږېږئ.

نظریې مو په دې شمېره راسره شریکې کړئ:۰۰۴۴۲۰۷۴۳۶۰۹۱۹

په فیېسبوک کې هم خپلې نظريې او ټېلېفون شمېرې راته پرېږدئ