هرځای د کاندیدانو عکسونه لګول سم بولئ؟

Image caption تاسې ته په دغه ډول ځایونو کې د کاندیدانو د عکسونو لګول څنګه ښکاري؟

د ولسمشرۍ د ځینو کاندیدانو پلویانو په داسې ځایونو کې د هغوی د نوماندانو تصویرونه او شعاورنه لګولي، چې له قانوني پلوه سم نه دي.

له ترافیکو اشارو نیولې تر لوحو، د خلکو پر کورونو او ان پر روغتونونو د کاندیدانو لوی او واړه تصویرونه لیدل کیږي.

ان تر دې چې په یو شمیر ټاکنیزو غونډو کې هغو ځایونو ته په پراخه کچه زیان هم اړول شوی، چې کاندیدانو پکې غونډې جوړې کړې دي.

ستاسې له نظره څنګه کېدای شي، د کاندیدانو پلویان د ټاکنیزو منډو ترړو اصولو ته درناوی وکړي؟ او ورسره ورسره هغه څه تر سره کړي چې ټولنې ته زیان وا نه ړوي.

تاسې ته په دغه ډول ځایونو کې د کاندیدانو د عکسونو لګول څنګه ښکاري؟

که غواړئ په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ، نو د یکشنبې په ستاسې نظر پروګرام کې په دې شمېره خپل نظر راسره شریک کړئ:

۰۰۹۳۲۰۲۲۰۲۳۰۰

دارنګه کولای شئ، دبي بي سي پرپښتو فیسبوک پاڼه هم خپل نظر راته پریږدئ.