د افغانستان د سفارت شارژدفېر احمد صدیق دلېر هغو ستونزو ته اشاره کوي چې د دوی کار یې پڅ کړی دی.

د افغانستان د سفارت شارژدفېر احمد صدیق دلېر هغو ستونزو ته اشاره کوي چې د دوی کار یې پڅ کړی دی.

د افغانستان د سفارت شارژدفېر احمد صدیق دلېر وایي، هغه کورنۍ چې د جنازې د لېږد مالي توان نه لري کولی شي د بهرنیو چارو له وزارته رسمي غوښتنه وکړي چې د دولت په لګښت د دوی د کورنۍ د غړو مړي له بهره هېواد ته ولېږدوي.