هند په لومړي ځل افغانې پوځیانې روزي

هند په لومړي ځل افغانې پوځیانې روزي

د هند پوځ په لومړي ځل د جګړې ډګر لپاره د افغان ښځینه پوځیانو یوه ۲۰ کسیزه ډله روزي.

په دغه ډله کې ۳ د هوايي ځواک افسرانې دي.