ابدالي پلونه: څلورم پروگرام

ابدالي پلونه: څلورم پروگرام

د احمد شاه ابدالي امپراطوري چې له ختيځ فارس نه تر شمالي هند او له آمو سيند نه بيا د هند تر سمندره غځېدلې وه، پر اوسني افغانستان سربېره کشمير سندهـ او لوېديځ پنجاب يې هم په خپلو لمنو کې نغښتي وو.

يما بارز هند ته د يوه سفر په ترڅ کې هغه لارې تعقيب کړې چې افغان ټولواک احمد شاه ابدالي او ځواکونه يې ورباندې هند ته تللي وو.

نوموړي په دې اړه د رپوټونو يوه لړۍ چمتو کړې چې په کې د دغو لارو او ورسره د احمد شاه ابدالي د راپاتې يادونو انځور ورکړل شوى دی.

د دغې لړۍ څلورم پروگرام کې اوریء د پاني پت جګړه چې تاريخي اغېزې لري، څنګه وشوه!