په دې وسیله کې د غږ اوريدل او ویډیو لیدنه شونې نه ده.

لندن کې د اروپا مېشتو افغان ډاکټرانو سيمينار

افغانستان کې د عامې او خصوصي روغتیا سیستمونه، رواني ناروغۍ، تور ژيړی او په افغانستان کې د طبي کار کوونکو مسلکي روزنه په نامۀ سیمنار ته د برتانیا او اروپا لسګونه ډاکتران او نور روښان فکران او فرهنګي شخصیونه ورغلي و چې په لندن کې ترسره شو.

روپا کې د میشتو افغان ډاکټرانو ټولنې په لندن کې يو علمي سيمنار جوړکړى و چې موخه يې په افغانستان کې له روغتياي سېستم سره مرسته او هلته د ډاکټرانو بيا روزنه وه.

دغه رپوټ سپين ټني جوړ کړى.