د عکسونو البوم: کندهار کې د یتیمانو روزنتون

زاید روزنتون په ۲۰۰۲ کال د محمد بن راشد المخدوم موسسې له خوا چې د عربي متحده اماراتو له خوا تمویلیږې په کندهار کې جوړاو په کال ۲۰۰۳ یې په کار پیل کړی، چې د همدې روزنتون د مشرانو په خبره تر دې دمه یې یوه دوره فارغین هم ټولنې ته وړاندې کړي.