سکاټلنډ کې د پایلې په اړه غبرګونونه

د سکاټلنډ ولس له بریتانيا د جلا کېدو غوښتنه رد کړه. د پنجشنبې د ورځې په ټولپوښتنه کې کارېدلې رايې نژدې ټولې شمېرل شوي او هغو چې له بریتانيا سره پاتې کېدل غوښتل لوى اکثريت لري.

د خپلواکۍ پلوي گوند غړو ويلي په ماتې خواشيني دي. دوى وايي دا رايې د بدلون غوښتنه ښيي.

محمد زاهد د سکاټلند له مرکز اېډېنبرا وروسته حال لري