"تښتېدلي افغان سرتېري به محاکمې سره مخ شي"

د افغانستان د دفاع وزارت وايي هغه درې سرتېري به له پوځي محاکمې سره مخامخ شي چې په امريکا کې له روزنې تښتېدلي وو.

د شنبې په ورځ په امريکا کې په پوځي روزنه بوخت درې افغانان د کاناډا په پوله ونيول شول. کابل کې ځينې اندېښنه لري چې دغه ډول چارې ښايي د نورو د روزنې او سفر مخنيوى وکړي. محمود کوچى يې جزييات لري.