ایرلنډ کې اوبه هم اوس په پیسو شوې

ایرلنډ کې اوبه هم اوس په پیسو شوې

په ايرلنډ کې هم له دې وروسته نور له نلونو د اوبو پر ترلاسه کولو لګښت راځي.

د سپما يو داسې تدبير چې دغه هېواد ته د پور ورکولو پروګرام يوې برخې په توګه پلی کېږي.

ايرلند تر اوسه د اقتصادي همکارۍ او پرمختيا سازمان يوازينی داسې هېواد و، چې د اوبو په لګښت يې مخامخ پيسې نه اخيستې.

د عايد يوه داسې سرچینه چې اروپايي ټولنه او د پيسو نړيوال صندوق وايي داسې ګام بايد واخيستل شي.

په دغه هېواد کې د اوبو بسټيز صنعت د راتلونکو دوو کلونو اوږدو کې خورا ډېرې پانګونې ته اړتيا لري، خو دا پلان چې په لګښت يې دې له خلکو پيسې واخلي ښه نوم نه ګټي..