د افغانستان تر ټولو ستره ننگونه

د افغانستان تر ټولو ستره ننگونه

د افغانستان د ماليې وزارت د بيړنۍ بهرنۍ مرستې غوښتنه کوي او وايي د ټاکنو د پايلو ځنډ يې اقتصاد خراب کړى دى.

د څو مياشتو له ناڅرگند سياسي حالته وروسته بالاخر افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني احمدزي په مشرۍ حکومت په کار پيل وکړ.

خو ځنډ د افغانستان اقتصاد ته لوى گوزار ورکړ.

عايد کم شوى او اوس د ماليې وزارت مرسته غواړي.