د پغمان پېښې ۵ پړه اعدام شول

د پغمان پېښې ۵ پړه اعدام شول

افغانستان کې هغه پنځه کسان اعدام شول چې د کابل په لويديځ پغمان کې د وسله والې شوکې او ډله ييز جنسي تيري په تور تورن شوي وو.

دوى د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ کې په اعدام محکوم شوي و.

پر نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي د بشري حقونو ټولنو فشار راوست چې په محاکمه کې د بيړې له امله دې پر دغې قضيې له سره غور وشي.

عبدالله ستانکزى له کابله نور جزييات لري