د غوا ساتنه

د غوا ساتنه

په هند کې غوا دومره محترمه ده چې اوس یې ساتلو لپاره یوه رسمي ډله جوړه شوې.

په راجستان ایالت کې په سلګونه خلک سره یو ځای شوې دي چې بنګله دېش ته د غواګانو د قاچاق مخه ونیسي.

د دې ډلې مشر راته وايي چې ولې یې دنده مهمه ده؟