د هېروشيما پياوړي هوډ کیسه

د هېروشيما پياوړي هوډ کیسه

يو جاپانی چې په خپله پر هېروشيما له غورځول شوي اتومي بمه ژوندی پاتې شوی، خپل ژوند يې د جګړې د هغو ۱۲ امريکايي بنديانو پېژندنې ته ځانګړی کړی، چې هلته مړه شوي وو. فېلم جوړوونکي باري فرېچيټ په پېپر لانټرن يا کاغذي څراغونه فېلم کې د دغه جاپاني شيګيکي موري کيسه کړې ده. بي بي سي له فېلم جوړوونکي ښاغلي فرېچيټ سره په دې اړه خبرې کړې، چې پر دغه ناعادي جاپاني سړي څنګه ورپېښ شوی و.