"يوازې شپږ سلنه افغان خاوره خړوبه ده"

"يوازې شپږ سلنه افغان خاوره خړوبه ده"

د افغانستان يوازې شپږ سلنه مځکه خړوبه ده. د داسې هېواد لپاره چې تکيه پر کرنه ډېره کوي دا خورا لږ مځکه ده.

دغه معلومات د ملګرو ملتونو د خوړو بنسټ فاو، په فني او د اروپايي ټولنې په مالي مرسته په یوه اطلس کې راټول شوي دي.

د چارواکو په خبره، د اطلس معلومات به له دولت او کروندګرو سره د کرنې د ودې لپاره د اړینو معلوماتو په برخه کې مرسته وکړي.

زموږ همکاره نجما ځلا يې نور معلومات وړاندې کوي.