په لمريزې انرژۍ چلېدونکی ډرون

په لمريزې انرژۍ چلېدونکی ډرون

فېسبوک هيله لري د نړۍ تر ټولو لرې سيمو کې هم د انټرنېټ پياوړی تماس جوړ کړي.

د ټولنيزې شبکې دا لوی شرکت پلان لري د يو داسې ډرون په کارولو چې په لمريزه انرژۍ سمبال دی، ميليونونه افريقايان انټرنېټ ته ور وکاږي.

دې ډرون خپله لومړۍ ازمويښتي الوتنه پيل کړې.