د کپټان سکاټ د انځورونو نندارتون

د کپټان سکاټ د انځورونو نندارتون

د کپټان سکاټ نوم مو ښايي اورېدلی وي، یو بریتانیایی څېړوونکی و. غوښتل یې لومړنی کس وي چې جنوبي قطب ته ولاړ شي ـ ورغی خو بېرته ژوند را ستون نه شو.

په ۱۹۱۲ کال کې له خپلو څلورو نورو ملګرو سره یو ځای هلته ومړ.

اوس یې لندن کې د انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا په یوه پېړۍ کې لومړی ځل دی چې جنوبي قطب ته د ده د سفر کیسه یوه نندارتون کې وړاندې کېږي.