هند ته د افغانانو تګ راتګ

هند ته د افغانانو تګ راتګ

هر کال افغانان په میلیونونه ډالر په هند کې لګوي. هند د افغانانو د سېل او ساعتېری ځای څه چې، د زده کړو، او درملنې مرکز هم دی.

دا بهیر څو کاله وړاندې پیل شو خو اوس تر بل هر وخت ډېر په کور ګټلې پیسې هند کې لګوي.

اوس افغان سودا ګر وايي، دا پیسې دې خپله وطن ولګول شي. یوه لار یې وايي دا ده چې هندي ډاکتران دې کابل ته وبلل شي او خپله هند دې د روغتیايي مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي.

زموږ همکار اولیا اطرافي پرې رپوټ لري.