هنګري کې پر کډوالو ټولپوښتنه

هنګري کې پر کډوالو ټولپوښتنه

هنګري کې خلک یوه ټولپوښتنه کې رایه اچوي. دا ټولپوښتنه یې لومړي وزیر وېکټور اوربان غوښتې ځکه دی نه غواړي چې هېواد یې د کډوالو د وېشلو په تړاو د اروپايي ټولنې ټاکلی شمېر ومني.

اروپايي ټولنه غواړي هر غړی هېواد یو ټاکلی شمېر کډوالو ته ځای ورکړي.

ښاغلی اوربان وايي دا د اروپا امنیت او د ژوند بڼې ته یو ګواښ دی. د هنګري په دې ټولپوښتنه کې باید لږ تر لږه ۵۰% خلک رایه ورکړي.