د وینزویلا ولسمشر بیا د سرطان ناروغۍ درملنه پیلوي

د وینزیولا ولسمشر هوګوچاویز وايي، د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره بېرته کیوبا ته ځي.

ښاغلي چاویز تیره میاشت د سرطان ناروغۍ د درملنې په موخه په جراجي عملیاتو کې یو تیمور لرې کړی هم دی.

د هوګوچاویز ناروغۍ داسې شکونه راپورته کړي، چې ښایې په اکتوبر میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې هغه د کمپاین وړتیا ونه ولري.