د مالي یاغیان د ځمکنۍ بشپړتیا مرسته غواړي

په مالي کې پر پوځي ياغيانو چې تېره اوونۍ ېې حکومت نسکور کړ، پوځي او ديپلوماتیک فشارونه مخ پر زياتېدو دي.

په شمال کې د ''توارگ'' ياغيانو د ''کيدال'' مهم ښار وروسته تر هغه ونيوه چې پوځيان له خپلو پوستو وتښتېدل.

د کودتا مشر 'تورن امودو سونوگو' له نړيوالي ټولنې غوښتي چې د مالي ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي.