دمشق وايي 'ترهګرو' د تېلو نل لیکه الوځولې ده

دمشق ویلي چې د هېواد په ختيځ 'دیر الزور' کې ''وسله والو ترهګرو'' د تېلو یوه نل لیکه الوځولې ده.