د لندن د ښاروالۍ ټاکنې محافظه کاره ښاروال بیا وګټلې

د لندن محافظه کار ښاروال باريس جانسن تر سختې سيالۍ وروسته خپله څوکۍ بيا په ټاکنو کې وگټله.

په ډېرو لږو رايو د هغه مخته کېدل چې د رايه ورکوونکو د دويم غواروي پر بنسټ شوي، د برتانيا په سيمه ييزو ټاکنو کې د محافظه کار گوند يوازينى برى دى چې نور يې مخالف کارگر گوند ته ډېرې سيمه ييزې څوکۍ بايللې دي.

په واکمنه ټلواله کې د محافظه کار گوند شريک- لېبرال ډيموکرات گوند هم خورا ډېر شاتگ کړى دى.