د نړۍ ځینو ښارونو د سپمايي ګامونو ضد مظاهرې وکړې

د نړۍ د لرو بر په يوشمير ښارونو کې د سپمايي گامونو پرضد مظاهرې شوي دي.

په زرگونو کسان دماسکو ، نيويارک ، اتن اوفرانکفورت لارو کوڅوته راوتلي وو.

لندن کې پوليسو هغه مهال تر لس ډېر کسان ونيول چې غوښتل يې د انگليند دبانک پر لوري لاريون وکړي .