زوړ الماس په لس میلیون ډالر وپلورل شو

د نړی یو ترټولو زړو الماس په ژینیو کې په یوه لیلام کې په شاوخوا لس میلیونه ډالره وپلورل شو.

څلور سوه کلن ګلابي شکله الماس چې ۳۵ کاراته دی، د فرانسې، انګلستان او روسیې د پاچاهانو او ملکو مال و.

الماس یوه نا څرګند سودا ګر د خپلې تقریبي بیې دوه ځله لوړ پېرلی دی.