یاهو علي بابا شرکت ته خپله ونډه بېرته ورکوي

انټرنېټي شرکت یاهو ویلي چې د علي بابا انټرنېټي شرکت نیمه ونډه بېرته ورکوي.

چینایي علي بابا شرکت منلې ده چې په سلو کې د خپلې ونډې ۴۰ نیمايي برخه چې دا مهال له یاهو سره ده او شاوخوا ۷.۱ میلیارد ډالر کېږي، بېرته اخلي.

یاهو دا ۴۰ سلنه ونډه په ۲۰۵ کال کې په یو میلیارد ډالر اخیستې وه.

علي بابا شرکت وايي، چې په دغو پیسو به خپلې مالي ستونز حل کړي.