فارک یاغیانو فرانسوی خبریال خوشی کړ

د کولمبيا کيڼ لاسې ياغي ډله- فارک وايي هغه فرانسوى خبريال پرېږدي چې له يوې مياشتې يې په ولکه کې دى.

ډلې ويلي روميو لانژلويس به پر چارشنبه هغې جرگه گۍ ته وسپاري چې د هغه د خوشې کېدو جرگې يې کولې.