ایسلنډیان ولسمشر ټاکي

د آیسلنډ خلک نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکوي، په دغو ټاکنو کې اولافورګریمسن د پنځم ځل لپاره ځان نومولی دی.

ښاغلی ګریمسن یو له هغو لږ شمېر سیاستوالو دی چې دغه کوچنی هېواد یې څلور کاله وړاندې له اقتصادي بحران څخه وژغوره.

خو د ښاغلي ګریسمن سیال او خبریال تورا، هغه په ټاکنو کې له سختو ننګونو سره مخ کړی دی؟