د توکیو کنفرانس د اجنډا مهم ټکي په ډاګه شول

په افغانستان کې د نړيوال بانک چارواکي وايي، د دې هېواد په اړه د توکیو په جوړېدونکي نړیوال کنفرانس کې به دا روښانه شي، چې د نړیوالې ټولنې د مرستو ډېره برخه د افغان حکومت له خوا ولګول شي.

ټاکل شوې د توکیو په نړیوال کنفرانس کې به له ۲۰۱۴ کال وروسته له افغانستان سره د مرستو پراخې ژمنې وشي.

د نړيوال بانک چارواکي وايي، د نړیوالو مرستې به د افغانستان د خلکو او حکومت د غوښتنو په پام سره لگول کيږي.