مصري محکمې د پارلمان پرانیستلو پرېکړه رد کړه

د مصر د اساسي قانون سترې محکمې د پارلمان د بیا پرانیستو په تړاو د ولسمشر محمد مرسي تصمیم رد کړی دی.

د مصر د ولسي جرګې غړو د اساسي قانون د محکمې او پوځي شورا له خبرداریو سره سره پرون د لنډې مودې لپاره پارلمان پرانیست او غونډه یې وکړه.

د مصر پوځي شورا د اساسي قانون د محکمې له رایې سره سم تېره میاشت پارلمان ړنګ کړ.