مالي کې اسلام پالو دوه نور قبرونه ړنګ کړي

په مالي کې اسلام پالو جنګیالیو د تمبکتو په ښار کې بیا هم دوه زاړه قبرونه ویجاړ کړي دي.

وسله والو هوايي ډزې وکړې او خلک یې تیت او پرک کړل، چې وروسته تر هغه یې یو قبر چې په څوارلسمې میلادي پورې یې تړاو درلود ویجاړ کړ.

د انصارالدین وسله واله ډله چې له القاعدې سره تړلې ده وايي دوی به ټول هغه زیارتونه چې له اسلامي قاعدو سره ورته والی ونه لري ړنګ کړي.