د المپيک ډيوه يوه اوونۍ وړاندې لندن ته ورسېده

د اولمپيک ډيوه د اولپميک د لوبو د پيل تر مراسمو يوه اوونۍ وړاندې لندن ته ورسېده.

د سمندري ځواک د کوماندو يوه ډله، ډيوه په لاس له چورلکې راکوزه شوه. ډيوه وروسته لندن ټاور ته چې د ښار په زړه کې يوه لرغونې کلا ده، يوړل شوه.

د المپيک ډيوه به هلته د اولمپيک له نورو مډالونو او سلطنتي گاڼو سره يو ځاى خوندي ساتل کېږي.