غلا شوي لرغوني اثار ملي موزیم ته وسپارل شول

له افغانستانه س ګونه غلا شوي لرغوني اثار نن په کابل کې دافغانستان ملي موزیم ته وسپارل شول.

په دغو اثارو کې، ځینې د بودا د وخت داسې اثار هم شته چې تاریخ یې څلور زره کاله پخوا ته رسیږي.

ډیر دغه لرغوني اثار د ۱۹۹۰ لسیزې د کورنۍ جګړې په اوږدو کې لوټ شوي وو.