وسله والو لېبيا کې جنرال محمد هاديه وژلی

په ليبيا کي وسله والو کسانو د بن غازي په ختيځ ښار کي يو جګپوړی پوځي جنرال وژلی دی.

جنرال محمد هاديه د ليبيا په دفاع وزارت کي د وسلو مسول وو. نوموړی له يوه جومات څخه کورته پر لار وو چي په يوه موټر کې سپرو څلورو کسانو ودرواه.

د هغه زوی وويل وسله والو له جنرال څخه د هغه پېژندپاڼې وغوښتې او ډزې یې پرې وکړې.

جنرال هاديه يو له هغو لومړيو جنرالانو څخه وو چې د تېر کال د پاڅون پر مهال له مخالفينو سره یوځای شو.