ايراني ټاکنو د نوماندۍ وروستۍ نېټه پای ته ورسېده

په ايران کې راتلونکې مياشت د ولسمشريزو ټاکنو لپاره د نوماندۍ وروستۍ نېټه پای ته ورسېده.

اوسني ولسمشر محمود احمدي نژاد دوه دورې ولسمشري کړې او د بيا ولسمشر کېدو اجازه نه لري.

خو ټاکنو ته د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني د درېدو په اړه انګېرنې موجودې وې خو په وروستیو شېبو کې يې اعلان وکړ چې ټاکنو ته به درېږي.