ولسمشراوباما اوکلاهاما ته تللی

ولسمشر اوباما د اوکلاهاما ښار د مورې سیمې ته ورغلی، چې د تېرې اونۍ د بړبوکۍ له کبله د اوښتي زیان او اغېزمنو خلکو لیدنه وکړي. په دغه پېښه کې ۲۴ تنه ووژل شول او د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو په ګډون زرګونه ودانۍ ویجاړې شوې.

ښاغلي اوباما له پېښې ژوندیو پاتې شویو کسانو او د بېړنیو مرستو ډلو ته په خپله وینا کې وویل، چې د سیمې د ټولنې بیارغونه به ډېر وخت ونیسي او د هر ډول مرستو ژمنه یې ورسره وکړه.