چاپان له افریقا سره مالي مرستې کړې

جاپان له افریقا سره ۳۲ میلیارده ډالرو مرستې او پانګونې ژمنه کړې ده. جاپان په خپل دغه کار سره غواړي له چین سره سیالي وکړي چې دا مهال د افریقا له لویې وچې سره نژدې اقتصادي اړیکې لري.

د مرستو ډېره برخه چې تر پنځو کلونو به ورکول شي، په ښارونو کې د ټرانسپورتي چارو په ګډون په بنسټیزو پروژو کې ولګول شي.

د جاپان لومړي وزیر په یوکاهاما کې د افریقا پرمختیايي غونډې ته وویل په شخصي سکتور کې پانګونه ستر لومړیتوب وي.